overlay

Türkiye’nin Aşı Soğuk Zincir ve Lojistik Kapasitesi

Aşı ve antiserumların lojistik yönetimi denildiğinde yapılan işleri birkaç farklı yönden ele alarak sınıflandırabilmek mümkündür. Tatbik edildiği düzey ve etki alanı açısından değerlendirildiğinde “Ulusal Düzey” ve “İl Düzeyi” olarak ayrıştırılmaktadır. Bu düzeylerde gerçekleştirilen farklı operasyonel işlemler ve takip standartları mevcuttur. Ayrıca yapılan işlemler göz önüne alındığında;

Planlama ve Tedarik
Depolama ve Dağıtım
Soğuk Zincir, İzleme ve Değerlendirme
Aşı Güvenliği ve Kalite Yönetimi olarak alt birimlere ayrılmaktadır.

 

Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum, enjektör ve taşıma kabı gibi soğuk zincir malzemelerinin lojistik yönetimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı Aşı/Antiserum Lojistik Birimi tarafından yürütülmektedir. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Ankara’da 35.000 m3 büyüklüğünde soğuk hava deposu mevcuttur. Yıllık yaklaşık 80 milyon aşı ve antiserum depolanması, dağıtımı ve devridaimi gerçekleştirilmektedir. Frigorifik olarak düzenlenmiş, soğutmanın yanında ısıtma olanağına (kışın eksi derecelerde) sahip 8 kamyon ve 2 tır mevcuttur. 

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) Genelgesi’nde tanımlandığı üzere, merkez depomuzdan 81 ilimize en az üç ayda bir yani yılda dört kez olacak şekilde dağıtım planlanmaktadır. Bunun dışında salgın, göç veya sınır ötesi gereksinim gibi acil ihtiyaçlar veya tüketimde yaşanan beklenmedik değişiklikler neticesinde ek seferler planlanmaktadır. Aşı ve antiserum sevkiyatları merkezden illere olabileceği gibi ihtiyaç durumunda illerden merkeze de iki yönlü şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Sevkiyatlar esnasında soğuk zincir sorumlusu olarak her bir araç için en az bir sağlık memuru görevlendirilmektedir. Soğuk zincir sorumluları, aşı ve antiserumların merkez depomuzdan çıkıp illere teslim edilene kadar her aşamada aşının güvenliği ile mesuldür. Bu özverili çalışma biyolojik ürünlerin hassasiyetini korumada gerçekleştirilen en önemli müdahalelerden görülmektedir.

2007 yıl sonu itibarıyla her ilimizde en az bir aşı deposu bulunmaktadır. 
2020 yılı itibarıyla Türkiye geneli yapımları tamamlanmış 360’tan fazla soğuk hava depomuz bulunmaktadır.
Merkezden illerimize tek seferde yaklaşık 600 m3’lük dağıtım kapasitesi mevcuttur.
İllerimizde 1 m3, 8 m3, 13 m3 ve 30 m3 olmak üzere toplamda 220’nin üzerinde aşı nakil aracımız bulunmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu Girişi
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu Girişi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu Girişi
Frigorifik Aşı Nakil Araçlarımız

Aşı ve Antiserum Tedarik Listesi – 2020SIRA NO ÜRÜN ADI ÜRÜNÜN NİTELİĞİ
1 Dörtlü Karma (DaBT-İPA) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
2 Beşli Karma (DaBT-İPA-Hib) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
3 Hemofilus Influenza Tip B (Act-Hib) Risk Grubu Bağışıklaması
4 BCG Çocukluk Çağı Bağışıklaması
5 DT Aşısı (Pediyatrik Tip Tetanos Difteri) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
6 Hepatit A (Pediyatrik) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
7 Hepatit B (Pediyatrik) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
8 Hepatit B (Erişkin) Erişkin Risk Grubu Bağışıklaması
9 Kızamık Risk Grubu Bağışıklaması
10 Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Çocukluk Çağı Bağışıklaması
11 Konjuge Menenjit (ACWY) Erişkin Risk Grubu Bağışıklaması
12 Konjuge Pnömokok (13 Bileşenli) Çocukluk Çağı Bağışıklaması ve Erişkin Risk Grubu Bağışıklaması
13 Kuduz Erişkin Risk Grubu Bağışıklaması
14 Oral Polio Aşısı (Bivalan) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
15 Suçiçeği Çocukluk Çağı Bağışıklaması
16 TD Aşısı (Erişkin Tip Tetanos Difteri) Çocukluk Çağı Bağışıklaması ve Erişkin Risk Grubu Bağışıklaması
17 PPD Solüsyonu (Tüberkülin Deri Testi) Çocukluk Çağı Bağışıklaması
18 Akrep Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
19 Difteri Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
20 At Kaynaklı Kuduz Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
21 At Kaynaklı Tetanos Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
22 İnsan Kaynaklı Kuduz Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
23 İnsan Kaynaklı Tetanos Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik
24 Yılan Antiserumu Olası veya Kesin Vakaya Yönelik