overlay

Aşıda Soğuk Zincirin Önemi

AŞIDA SOĞUK ZİNCİRİN ÖNEMİ

Aşı ve antiserumlar biyolojik ürünler (ADR6.2) sınıfında, belirli sıcaklık aralığında saklanması gereken, ışığa, ısınmaya ve donmaya hassas, üretimi sonrasında son kullanıcıya ulaşıncaya kadar ürüne ait stabilite testlerinde belirtilen sıcaklık ve şartlar altında son kullanım tarihine kadar stabil olan biyolojik ürünlerdir. Aşılar ve antiserumlar genellikle +2°C ile +8°C arasında muhafaza edilmekle birlikte özel saklama koşulu olan aşılar da bulunmaktadır.

Soğuk zincir; aşıların ve antiserumların etkinliğini üretiminden kişiye uygulanana kadar koruyan ve ihtiyacı olanlara yeterli miktarda etkin aşının ulaşmasını sağlayan, aşıların uygun ortam, sıcaklık ve şartlarda tutularak dağıtıldığı insan ve malzemeden oluşan sistemdir. Kullanılan aşılar etkin değilse %100 aşılama hızlarına ulaşılsa bile bağışık bir toplum oluşturma hedefine ulaşılamayacaktır. Bu nedenle soğuk zincir bağışıklama programının en önemli bileşenidir.