overlay

Türkiye’de Bağışıklama Programı

2020

Yerli tetanos difteri (Td) aşısı üretiminin gerçekleşmesi

2019

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’de 2019 yılı sonu itibarıyla endemik kızamıkçık virüsü dolaşımının 36 ay süresince kesilmiş olduğunun ve Türkiye’nin ilgili dönem için kızamıkçığı elimine etmiş olduğunun onaylanması

2018-2023

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı’nın oluşturulması

2017

Geçici koruma altındaki 0-59 ay aşısız ve eksik aşılı çocuklara aşı uygulamaları

2016

İki bileşenli OPA uygulaması

2013

Suçiçeği aşısının programa eklenmesi

2012

Hepatit A aşısının programa eklenmesi

2011

13 bileşenli konjuge pnömokok aşısı uygulamasına geçilmesi

2010-2015

Çocuk Felci (Polio) Mop-up’ı

2010

İlköğretim 1. sınıfa DaBT-İPA (dörtlü karma) aşısının eklenmesi

2009

Maternal Neonatal Tetanos (MNT) Eliminasyonu

2009

33 ilde 18-35 yaş kadın kızamıkçık aşılamaları

2008

7 bileşenli konjuge pnömokok aşısının programa eklenmesi

2008

DaBT-İPA-Hib aşısının programa eklenmesi

2006-2007

Tetanos Aşı Günleri

2006-2009

İlk ve ortaöğretim kohortu kızamıkçık aşılaması

2006

Hib aşısının programa eklenmesi

2006

Kızamıkçığın Eliminasyonu ve Doğumsal Kızamıkçık Sendromunun Önlenmesi Programı’nın başlaması

2006

Kızamık kızamıkçık kabakulak (KKK) aşısının programa eklenmesi

2005-2009

İlk ve ortaöğretim kohortu Hep-B aşılaması

2003-2005

Kızamık Aşı Günleri

2002

Kızamık Eliminasyon Programı’nın başlaması

1998

Son poliomyelit vakası

1998

Hep-B aşısının programa eklenmesi

1997

Çocuk Felci (Polio) Mop-up’ı

1995-2000

Çocuk Felci (Polio) Ulusal Aşı Günleri çalışması

1985

Türkiye Aşı Kampanyası

1981

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)

1970

Kızamık aşısının programa eklenmesi

1968

DBT aşısının programa eklenmesi

1963

Çocuk felci (OPA) aşısının programa eklenmesi

1952

BCG aşısı uygulaması

1937

Difteri, boğmaca aşıları uygulamaları

1930

Çiçek aşısı uygulamaları