overlay

Pnömokok

Vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türü.
Bkz. Streptococcus pneumoniae