overlay

Bağışık

Belirli bir hastalık etkenine karşı direnç kazanmış olan; immün.