overlay

Haemophilus İnfluenzae Tip b

Zatürre dâhil ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına ve menenjit gibi diğer hastalıklara neden olabilen bakteri.