overlay

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP)

Aşı ile önlenebilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan engellilik ve ölümlerin önlenmesi amacıyla yürütülen program. Bu program kapsamında, boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, suçiçeği, hepatit A, hepatit B ile S. pneumoniae’a ve Haemophilus influenzae tip b’ye bağlı invaziv hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve engelliliğin önlenmesi hedeflenmektedir.