overlay

Bağışıklama Danışma Kurulu

Aşıların kullanımına ilişkin bilimsel öneriler geliştiren, konuyla ilgili uzmanlardan oluşan kurul.